Avatar
MICHAEL 12 months ago

MURALENI FC, YO ZWIITA. HEZWO NDI DIRWA KHANA NGA VHANA VHA HASHU. WELL DONE BOYS NA NWAHA UDAHO ZWIVHE NGA URALO..... RIDO VHUYA UVA MASHANGO DAVHA UNISAPOTA.