Avatar
MICHAEL 7 months ago

MURALENI FC, YO ZWIITA. HEZWO NDI DIRWA KHANA NGA VHANA VHA HASHU. WELL DONE BOYS NA NWAHA UDAHO ZWIVHE NGA URALO..... RIDO VHUYA UVA MASHANGO DAVHA UNISAPOTA.